Directeur drs. Wilma Stoelinga heeft de dagelijkse leiding binnen Kinderhospice Binnenveld.

Het beleid en de uitvoering wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht.

 

De Raad van Toezicht bestaat uit 3 ervaren bestuurders te weten:

De heer V. van Veldhuizen, voorzitter

De heer A. van der Vliet, secretaris

De heer T. Roskam MBA, algemeen bestuurslid