In Kinderhospice Binnenveld zijn er diverse momenten waarop met de ouders, gesproken wordt over de zorg aan hun kind en hun wensen ten aanzien van de zorg. Eigenlijk is dat vreemd. Want de echte cliënten zijn de kinderen zelf. Uiteraard wordt er met hen tijdens hun verblijf veel uitgewisseld, maar niet formeel. Kinderhospice Binnenveld heeft daarom besloten de kinderen op meerdere momenten en voor zover haalbaar, te betrekken in de zorg aan hen en het beleid ten aanzien van de zorg aan hen.

Het eerste formele moment is voorafgaand aan de nieuwe zorgopname. Kinderen, die dit kunnen, wordt gevraagd of zij bij het opname gesprek voor hun verblijf aanwezig willen zijn. Als zij dit willen kunnen zij zelf vertellen hoe het met hen gaat, wat er afgelopen tijde veranderd is en wat hun wensen zijn voor de komende dagen. Bij dit gesprek is ook tenminste één van de ouders aanwezig.

En andere activiteit waarin de kinderen betrokken worden is de Huisraad.
De huisraad bestaat uit een ouderraad en een tienerraad.