Sinds januari 2014 kunt u een gift aan Kinderhospice Binnenveld snel en volledig aftrekbaar maken dankzij de nieuwe regels voor periodiek schenken. U hoeft geen notariele akte te laten opmaken. Een periodieke schenking is eenvoudig te regelen door het invullen van een ‘overeenkomst periodieke gift’. Voordeel voor u is dat uw gift volledig aftrekbaar is*.

Voorwaarden periodiek schenken

  • Er is een schriftelijke overeenkomst door beide partijen ondertekend
  • U doneert voor een minimale periode van 5 jaar (maandelijks, per kwartaal of één keer per jaar).
  • Het goede doel is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Hoe werkt het ?

Download hier de overeenkomst. Stuur de ingevulde overeenkomst naar:

Stichting Vrienden Kinderhospice Binnenveld

Binnenveld 11

3771 PL  Barneveld

Na ondertekening ontvangt u van ons een exemplaar retour voor uw administratie.

 

*Stel: u zit in het 42% belastingtarief en u wilt  € 90  per jaar schenken. Met een periodieke gift kunt u uw bijdrage dan verhogen tot € 150  per jaar. Vanwege het belastingvoordeel kost u dat nl. nog steeds ca. € 90 netto. Want u krijgt 42% van  € 150 = € 63 terug van de belastingdienst.