Gespecialiseerde Verpleegkundige Dagopvang.
In Kinderhospice Binnenveld staat het leven centraal. Daarom ondersteunen wij de kinderen zoveel mogelijk in hun ontwikkeling. De pedagogisch medewerker stelt daarom voor ieder kind een individueel pedagogisch plan op. Aan de hand van dit plan werkt zij aan ontwikkelingsdoelen. Deze ontwikkelingsdoelen worden uitgewerkt in een dagprogramma waarin spel – en ontwikkelingsondersteuning centraal staan. De verpleegkundige geeft de fysieke zorg. Het dagprogramma wordt zowel individueel als in groepsverband aangeboden.
Op dit moment ontwikkelt Kinderhospice Binnenveld dagopvang in een apart gebouw. Dit biedt de mogelijkheid nog meer kinderen gebruik te laten maken van gespecialiseerde verpleegkundige dagopvang.