Onderzoeksbureau MEI voert twee jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uit in opdracht van de Branchevereniging VGVK. Zo ook in 2017. Dit levert naast de mogelijkheid voor benchmarking, ook individuele organisaties zoals Kinderhospice Binnenveld, aanvullende informatie op met betrekking tot de tevredenheid van haar cliënten. In dit geval zijn de cliënten de vertegenwoordigers van de kinderen, hun ouders.

 

Kinderhospice Binnenveld kreeg als waarderingscijfer een 8. Een mooi resultaat. De medewerkers zijn blij met deze waardering. Naast een aantal verbeterpunten gaven ouders ook complimenten. Dat laatste waarderen wij zeer. Met de ideeën en verbeterpunten zijn we inmiddels aan de slag.