Voor de acute medische zorg kunnen wij te allen tijde terugvallen op twee direct betrokken huisartsen. Overigens blijft de hoofdbehandelaar van het kind, ook wanneer het kind bij ons verblijft, gewoon de hoofdbehandelaar. Ook is een kinderfysiotherapeute betrokken. In overleg met ouders en verpleegkundigen behandelt zij de kinderen op locatie. Daarnaast beschikken wij over de mogelijkheid om bijvoorbeeld een diëtiste, logopediste en/of maatschappelijk werker in te roepen.