In Kinderhospice Binnenveld zijn 24 uur per dag gespecialiseerde verpleegkundigen aanwezig. Zij geven professionele kinderzorg. Deze zorg sluit aan op de zorgvraag van ieder individueel kind. Het gaat hierbij om complexe zorg en begeleiding. Denk bijvoorbeeld aan verpleegtechnische handelingen, zoals het toedienen van sondevoeding, zuurstof en van medicatie via porth-a-cath, het geven van pijnstilling via een pomp, intraveneuze therapie, stomazorg, tracheo stomazorg en (24 uurs) beademing. Kortom; intensieve zorg. In onze zorg staat het kind altijd centraal en niet de ziekte.