Kinderhospice Binnenveld kent een Ouderraad. De Ouderraad heeft als taak het behartigen van de belangen van de kinderen en ouders die in het Kinderhospice verblijven alsmede het meedenken en adviseren in zaken met betrekking tot beleid en ontwikkelingen. De Ouderraad komt tenminste driemaal per jaar bijeen, waarvan eenmaal met de Raad van Toezicht.