De echte cliënten zijn de kinderen zelf. Om hen stem te geven over het beleid in de zorg aan hen is de Tienerraad opgericht. De Tienerraad wordt voorgezeten door één van de kinderen van de Tienerraad. Het verslag van de Tienerraadbijeenkomst wordt opgesteld door de projectleider pedagogische zorg. Deze stuurt het conceptverslag eerst naar de tienernotulist en na goedkeuring krijgt de directeur het verslag voorgelegd. Deze koppelt de bevindingen terug naar het team en daar worden verander – en verbeterpunten vervolgens praktisch uitgevoerd. De Tienerraad komt tweemaal per jaar bijeen. Op de volgende Tienerraad worden de notulen gezamenlijk besproken. Ook wordt gekeken of er al acties zijn uitgevoerd of waarom niet.