In Kinderhospice Binnenveld is 24 uur kinderverpleegkundige zorg aanwezig én beschikbaar. Dus ook ’s nachts is er verpleegkundige zorg. De pedagogisch medewerker begeleidt de ontwikkeling en het spel van de kinderen. Zij doet dit in nauw overleg met de verpleegkundigen.  Voor de acute medische zorg kunnen wij te allen tijde terugvallen op twee direct betrokken huisartsen. Overigens blijft de hoofdbehandelaar van het kind, ook wanneer het kind bij ons verblijft, gewoon de hoofdbehandelaar. Ook is er een kinderfysiotherapeut betrokken. In overleg met ouders en verpleegkundigen behandelt zij de kinderen op locatie. Daarnaast beschikken wij over de mogelijkheid om bijvoorbeeld een diëtiste, logopediste en/of maatschappelijk werker in te roepen.