Werken bij

Algemeen

Kinderhospice Binnenveld werkt met een heel specifieke en kwetsbare doelgroep waardoor deskundigheid en een betrokken inzet van de medewerkers wordt gevraagd.

De verpleegkundige- en pedagogische kennis en de wijze waarop er aandacht is voor de kinderen en jongeren bepalen het succes. De samenwerking met ouders en andere professionals is hierbij essentieel. Ook vrijwilligers hebben hierbinnen hun eigen rol.

Vakkennis op zich is niet voldoende. Omdat de omgeving bepaalt of deze tot haar recht komt, is er aandacht voor de samenwerking, werkdruk, een goede personele bezetting en een gezond werkklimaat.

Kinderhospice Binnenveld is een kleine en platte organisatie waarbinnen medewerkers loyaal zijn aan elkaar. Zij werken als beroepsgroep binnen een team met een leidinggevende. Tussen de verschillende teams is voortdurend contact en samenwerking. Medewerkers worden gestimuleerd zelf initiatief te nemen en zijn betrokken bij het bevorderen van de kwaliteit.

Tweejaarlijks vindt er een tevredenheidsonderzoek plaats onder medewerkers. In 2023 was de score een 7.8.

Arbeidsvoorwaarden

De CAO-ziekenhuiswezen is van toepassing en medewerkers worden afhankelijk van opleiding en ervaring ingeschaald. In principe wordt eerst een tijdelijk contract van een half jaar aangeboden, waarna een vast dienstverband volgt. Medewerkers werken volgens rooster. Vakanties en vrije dagen worden in overleg binnen teamverband afgestemd.

De secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan uit opleidingsmogelijkheden, een collectieve ziektekostenverzekering plus een goede pensioenopbouw. Een groot deel van onze medewerkers is parttime in dienst. Op die manier is werk en privé op een goede manier te combineren. Binnen het team is er ruimte om gezamenlijk te kijken hoe jouw ideale rooster ingevuld kan worden.