Dagopvang met zorg

Doel

Dagopvang Binnenveld biedt groepsgewijze opvang en pedagogische ontwikkelingsstimulering aan kinderen met een verpleegkundige zorgvraag in de leeftijd van 0 tot en met 5 jaar.

We bieden plaats aan kinderen met o.a. diabetes, een stofwisselingsziekte, neurologische problemen of meervoudige beperkingen. Ons team is gespecialiseerd in alle mogelijke vormen van intensieve kindzorg. Of het nu gaat om het toedienen van medicatie, sondevoeding, verpleegkundige zorg variërend van monitorbewaking en beademing tot het toedienen van zuurstof.

De dagopvang maakt onderdeel uit van Kinderhospice Binnenveld. Door de ligging, aangebouwd aan het huis, biedt het de mogelijkheid voor een combinatie van logeren en dagopvang.

Werkwijze

Dagopvang Binnenveld heeft twee groepen. Deze bestaan uit maximaal 6 kinderen. Omdat het gaat om kinderen met meer- of minder ernstige fysieke problematiek, zijn er in de groep altijd een pedagogisch medewerker en een gespecialiseerd (kinder)verpleegkundige aanwezig. Aan de dagopvang zijn een ergotherapeut en kinderfysiotherapeut verbonden. Daarnaast werken we desgewenst samen met andere disciplines.

Op de dagopvang is een vrijwilliger aanwezig die de groepen ondersteunt.

Voor een aantal kinderen zal de dagopvang ook voorschools zijn. Doel hiervan is de kinderen zo gewoon als mogelijk voor te bereiden op het (speciaal) basisonderwijs. Wij zoeken daarom samen met ouders, vroegtijdig contact met instanties die betrokken zijn bij toeleiding naar het basisonderwijs.

Aandacht voor ontwikkeling, zorg en plezier

Kinderen hebben de wil om zich te ontwikkelen en plezier maken. Vanwege alle zorg die nodig is, raakt dit soms op de achtergrond. Door het aanbieden van een dagprogramma werken we spelenderwijs aan het stimuleren van de taal/spraak en aan contact met andere kinderen bijvoorbeeld tijdens het eet- en drinkmoment en het kringgesprek. Plezier in bewegen krijgt aandacht bij het binnen- en buiten spelen. Samen met ouders stellen we een zorgplan op om aan de specifieke vragen aandacht te geven.

Aanmelding

U kunt zelf uw kind voor Dagopvang Binnenveld aanmelden. Vanzelfsprekend mag een betrokken zorgverlener zoals de kinderarts, maatschappelijk werker, cliëntondersteuner of iemand anders dit ook doen. Voor de aanmelding van uw kind kunt u gebruik maken van het contactformulier of een mail sturen naar intake@kinderhospicebinnenveld.nl. Na ontvangst van uw bericht nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Telefonische aanmelding is uiteraard ook mogelijk via telefoonnummer 0342-405204.

Wij streven ernaar de wachttijden zo kort mogelijk te houden. 

 

Contactgegevens

Dagopvang Binnenveld is te bereiken via:


Ons adres is: 
Binnenveld 11
3771PL Barneveld


Openingstijden Dagopvang:

Wij zijn geopend op maandag, dinsdag en donderdag, behalve op feestdagen.