Medezeggenschap

Inleiding

Kinderhospice Binnenveld vindt het belangrijk om te weten wat ‘klanten’ van onze zorg vinden. Dit vragen we één keer per twee jaar uit in een Klant Tevredenheidsonderzoek, maar we vragen ouders en tieners ook om deel te nemen aan onze medezeggenschapsraden. Zo kunnen zij gevraagd en ongevraagd advies geven over belangrijke zaken. Binnen het Kinderhospice noemen we dit de ouderraad en de tienerraad.

 

Uitkomsten van de ouderraad en tienerraad worden besproken in het Groot Kwaliteits Overleg (GKO). Zaken die aanleiding geven tot verandering, worden besproken in het management overleg en bij de Raad van Toezicht. Wanneer een aanpassing wenselijk en haalbaar is, wordt een verandertraject ingezet.

De directeur koppelt de bevindingen terug aan de Raad van Toezicht.

De ouderraad

Een aantal kinderen kan zichzelf niet uiten. Dit komt doordat zij te jong zijn of niet in staat zijn om zelf hun mening te geven. In dat geval zijn de ouders de vertegenwoordiger van het kind en zijn zij verenigd in de ouderraad. Ouders wordt gevraagd in de ouderraad overstijgende onderwerpen met betrekking tot de zorg, opvang en school, activiteiten en ontwikkelingen te bespreken.

De ouderraad komt tenminste tweemaal per jaar officieel bijeen. Eén van de ouders is voorzitter van de ouderraad. De directeur en/of één van de andere MT-leden sluit tevens aan. Eén per jaar sluit een lid van de Raad van Toezicht aan bij de ouderraad.

De tienerraad

De input van de kinderen is belangrijk. Zij zijn ‘de klant’. Voor de kinderen is er daarom de tienerraad.  In de tienerraad kunnen de kinderen hun visie op de zorg, activiteiten en andere onderwerpen geven. Tegelijkertijd moeten zij bedenken of en hoe het beter zou kunnen.

Waar mogelijk komt de tienerraad jaarlijks bij elkaar. In dat geval is één van de tieners voorzitter en is de leidinggevende van de pedagogisch medewerkers vanuit het MT aanwezig. Input kan desgewenst in de vorm van een enquête verzameld worden.