Missie, visie & identiteit

Missie

Binnen Kinderhospice Binnenveld geloven we dat ieder kind er toe doet en er mag zijn. 

We bieden (complexe) zorg aan voor chronisch en/of ongeneeslijk zieke kinderen (0 t/m 17 jaar) met een beperkte levensverwachting. 

In het Huis, de Dagopvang en het Onderwijs willen we deze unieke kinderen een plek geven, waarbij zij zo veel mogelijk kind kunnen zijn. 

We streven ernaar om, samen met de familie, de best passende zorg voor de unieke situatie van het kind te verzorgen.

Visie

De best passende zorg voor het kind wordt geleverd vanuit deskundige en professionele zorgverlening. We willen samen met de familie en partners de best passende zorg leveren die voor de unieke situatie van het kind wenselijk is. Dit doen we door open en transparant met het kind en de familie vooruit te kijken naar wat mogelijk en onmogelijk is.

Als expertisecentrum voor complexe zorgvragen aan chronisch en/of ongeneeslijk zieke kinderen met een beperkte levensverwachting, is Kinderhospice Binnenveld een aantrekkelijke plek voor een mix van talentvolle en ervaren zorgprofessionals.

Door de differentiatie van het Huis, de Dagopvang en het Onderwijs zijn er ook diverse mogelijkheden voor zorgprofessionals om hun eigen interesse gebied vorm te geven.

Binnenveld wil het imago in de regio versterken door naar buiten te treden als een plek waarin mooi werk geleverd wordt en kinderen, familie en zorgprofessionals zich thuis voelen. Op deze manier willen we de stap om een relatie aan te gaan met een van de onderdelen van Binnenveld verkleinen.

Identiteit

Bij Kinderhospice Binnenveld werken deskundige professionals samen met familie en partners op een open, respectvolle manier. Hierbij streven we wederzijds vertrouwen na. 

Hierbij zijn we geworteld in de protestants-christelijke traditie. We beseffen dat wij kwetsbaar zijn en ziekte, dood en verdriet ons kunnen treffen. Dat motiveert ons om samen de zorg voor deze specifieke doelgroep kinderen vorm te geven. Hierbinnen is elk kind uniek, maar ook elke medewerker. Je mag jezelf zijn met al je talenten, vaardigheden, kennis en levensovertuiging.