Ons team

Bestuur en managementteam

Bestuur

Directeur Eline Groenevelt heeft de dagelijkse leiding binnen Kinderhospice Binnenveld. Dit doet zij samen met het managementteam. 

Het managementteam bestaat uit:
  • Mevr. N. (Nathalie) Quint, leidinggevende verpleegkundigen
  • Mevr. A. (Ariska) Holland, leidinggevende pedagogisch medewerkers
  • Mevr. A. (Akkie) Heeres, leidinggevende vrijwilligers

Kinderverpleegkundigen

De (kinder)verpleegkundigen in dienst van Kinderhospice Binnenveld zijn BIG geregistreerd en bevoegd en bekwaam om álle verpleegtechnische handelingen uit te voeren. Dit geeft vertrouwen en rust. De medewerkers worden voortdurend (bij)geschoold om hun kennis en vaardigheden op hoog niveau en actueel te houden. Kinderhospice Binnenveld onderhoudt hiervoor intensieve contacten met bijvoorbeeld het Centrum voor Thuisbeademing, de (academische) ziekenhuizen en de behandelend artsen van de kinderen. De verpleegkundigen werken samen met de pedagogisch medewerkers en vrijwilligers. 

Pedagogisch medewerkers

De pedagogisch medewerkers werken zowel in de 24-uurszorg als in de dagopvang. Zij werken aan een zo optimaal mogelijk pedagogisch klimaat, veelal in samenwerking met de verpleegkundigen, vrijwilligers en andere betrokken disciplines, zoals de leerkracht op school.

De pedagogisch medewerkers hebben een MBO of HBO achtergrond en worden voortdurend (bij)geschoold om hun kennis en vaardigheden actueel te houden.

Kinderen worden begeleid bij de groei en ontwikkeling door te kijken naar de mogelijkheden en niet de beperkingen. Gericht op het kind vooral kind te laten zijn. Verschillende methodieken gericht op zich normaal ontwikkelende en zich ‘anders’ ontwikkelende kinderen worden hiervoor ingezet. 

Vrijwilligers

Een groot aantal vrijwilligers is betrokken bij het Kinderhospice. Zij zetten zich in voor een huiselijke sfeer, maar helpen ook bij de tuin en bij kleine en soms grotere klussen.

Zij ondersteunen de verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers bij de dagelijkse zorg. Dit kan gericht zijn op huishoudelijke taken, helpen bij de zorg of meedoen en meedenken over de activiteiten. Zowel in de 24-uurszorg als op de dagopvang maken zij deel uit van het team.

 

Paramedici

Voor de acute medische zorg kunnen wij te allen tijde terugvallen op twee direct betrokken huisartsen. Overigens blijft de hoofdbehandelaar van het kind, ook wanneer het kind bij ons verblijft, gewoon de hoofdbehandelaar.

Ook is een kinderfysiotherapeut en ergotherapeut betrokken. In overleg met ouders en verpleegkundigen behandelen zij de kinderen op locatie. 

Daarnaast beschikken wij over de mogelijkheid om bijvoorbeeld een orthopedagoog, diëtiste, logopediste en/of maatschappelijk werker in te roepen.

Raad van Toezicht

Het beleid en de uitvoering daarvan wordt binnen Stichting Kinderhospice Binnenveld  gecontroleerd door de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit 4 ervaren bestuurders te weten:

  • Dhr. J.J. (Jaap) Wolleswinkel, voorzitter
  • Dhr. H. (Henk) van de Bunt, penningmeester
  • Mevr. E. (Esmé) Wiegman – van Meppelen Scheppink, lid
  • Mevr. A. (Annelies) Dorst – Langerak, secretaris

Staf

Ons huis kan niet bestaan zonder de ondersteunende diensten. Er werken veel verschillende disciplines binnen ons ‘bakhuis’. De medewerkers van de administratie, secretariaat, fondsenwerving, roosteraars en planners helpen allemaal mee om de zorg in het Kinderhospice altijd door te laten gaan.