Privacy

Privacy

Wij streven als Kinderhospice continue naar het leveren van goede, veilige zorg voor onze kinderen. Recht op privacy en omgang met gevoelige gegevens horen ook bij het leveren van goede en veilige zorg.

Hoe wij omgaan met uw gegevens kunt u hieronder lezen.

Privacy-statement-algemeen-website

Privacy-statement-clienten-en-medewerkers-website

Disclaimer-website.docx

 

Meldcode huiselijk geweld

Wij zetten ons in om een veilige, ondersteunende en liefdevolle omgeving te bieden voor de kinderen. Als onderdeel van onze toewijding aan de bescherming van kinderen, hebben wij een uitgebreide meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling ingevoerd.

Wat is de meldcode?

De meldcode is een stappenplan voor professionals die werkzaam zijn binnen de gezondheidszorg. Deze code helpt ons om signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling tijdig te herkennen en de juiste stappen te ondernemen. Het uiteindelijke doel is om de veiligheid van kinderen te waarborgen en hen de best mogelijke zorg te bieden.

Stappen van de Meldcode

Voor meer informatie over de meldcode kijk op https://www.augeo.nl/themas/meldcode.

Aandachtsfunctionarissen

Binnen Kinderhospice Binnenveld hebben we aandachtsfunctionarissen die speciaal zijn opgeleid om om te gaan met meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt en kunnen u helpen bij het volgen van de meldcode. Onze aandachtsfunctionarissen zorgen ervoor dat elk signaal serieus wordt genomen en dat de juiste stappen worden ondernomen.

Waarom is de meldcode belangrijk?

Huiselijk geweld en kindermishandeling hebben diepgaande en langdurige gevolgen voor kinderen. Het is onze plicht om alert te zijn op signalen en om direct actie te ondernemen wanneer nodig. De meldcode helpt ons om systematisch en zorgvuldig te werk te gaan, waardoor we bijdragen aan de veiligheid en het welzijn van de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd.

Wat kunt u doen?

Als ouder, verzorger, vrijwilliger of bezoeker van Kinderhospice Binnenveld kunt u ook bijdragen aan een veilige omgeving:

  • Wees alert op signalen: Let op veranderingen in het gedrag of fysieke tekenen bij kinderen.
  • Meld uw zorgen: Als u zich zorgen maakt over een kind, bespreek dit dan met een van onze medewerkers. Uw melding kan het verschil maken.

Wij bij Kinderhospice Binnenveld zijn vastberaden om een veilige haven te bieden voor kinderen en hun families. De meldcode is een essentieel onderdeel van onze zorg en bescherming. Samen kunnen we een verschil maken in het leven van deze kwetsbare kinderen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze meldcode? Neem dan contact met ons op. Wij staan altijd klaar om u te helpen.

Namens de aandachtsfunctionarissen,

Gerda Eshuis, GEshuis@kinderhospicebinnenveld.nl (kinderverpleegkundige)

Akkie Heeres, AHeeres@kinderhospicebinnenveld.nl (leidinggevende vrijwilligers)

Nathalie Quint, NQuint@kinderhospicebinnenveld.nl (leidinggevende verpleegkundig team)