Tevreden of juist niet

Klanttevredenheid

MEI Marketing & Research onderzoekt ieder twee jaar de
tevredenheid van ouders over de zorg voor hun kind binnen Kinderhospice Binnenveld. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder alle leden van branchevereniging BINKz. De basis voor het onderzoek vormen de onderwerpen die genoemd worden in het Handvest Kind en Zorg (Stichting Kind en Ziekenhuis). Deze onderwerpen zijn: communicatie en informatie, planning en organisatie, medewerkers, gebouw en faciliteiten, verpleegkundige zorg en persoonlijke
verzorging en pedagogisch klimaat.

In 2023 is het onderzoek uitgevoerd en kreeg het Kinderhospice een 8.6 als totaalcijfer. Hier zijn we erg trots op. Meer bevindingen leest u hier. 

KTO-2023

Klachtenregeling

Het kan natuurlijk voorkomen dat onze ideeën of wensen uiteenlopen of dat er een fout gemaakt is. Wij willen dit dan graag zo snel mogelijk met u bespreken om hierin tot een oplossing te komen.

De eerste stap is om uw ontevredenheid of suggestie te bespreken met de betreffende medewerker(s). Komt u er samen niet uit, schakel dan de leidinggevende van de medewerkers in. Als dit voor u niet wenselijk is, kunt u de klacht mailen naar info@kinderhospicebinnenveld.nl. De klachtenfunctionaris van het Kinderhospice neemt binnen 2 weken contact met u op.

Komt u er niet uit dan zijn wij als Kinderhospice ook aangesloten bij De Geschillencommissie. Dit is een erkende geschillencommissie waar u via hun website uw klacht kunt indienen. 

De volledige klachtenregeling van Kinderhospice Binnenveld is hier te lezen. 

Klachtenregeling

Vertrouwenspersoon

Mocht de oplossing van uw klacht niet tot de gewenste uitkomst zijn of is de vraag of klacht te precair, dan is het altijd mogelijk contact op te nemen met één van onze vertrouwenspersonen.

Kinderhospice Binnenveld heeft een Klokkenluidersregeling. De aanwezigheid van vertrouwenspersonen maakt onderdeel uit van deze regeling. De vertrouwenspersonen van Kinderhospice Binnenveld hebben als primaire rol de opvang en begeleiding van ouders en medewerkers die ongewenst gedrag en/of casussen met betrekking tot integriteit (hebben) ervaren. Onze medewerkers zijn zowel de collega’s met een dienstbetrekking als ook onze vrijwilligers.

Daarnaast zijn de vertrouwenspersonen ook van betekenis voor de voorlichting over ongewenste omgangsvormen en integriteit en voor gevraagd en ongevraagd advies aan het management, directie en bestuur.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich “veilig” voelt in het Kinderhospice en doen er alles aan om dat te bewerkstelligen. Wanneer er zich iets voordoet wat dit gevoel van veiligheid in de weg staat neem dan laagdrempelig contact op met de interne – of de externe vertrouwenspersoon.

Ingeborg van der Net vervult de functie van interne vertrouwenspersoon binnen Kinderhospice Binnenveld. Zij is per e-mail te bereiken op Ivdnet@kinderhospicebinnenveld.nl.

Jeannette Mulder vervult de functie van externe vertrouwenspersoon. Zij is per e-mail te bereiken via vertrouwenspersoon@szamen.nl of telefonisch via 033-2859244.

Zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid zijn kenmerken die verwacht mogen worden van de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersonen hebben een geheimhoudingsplicht